Amme Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)

Amme Suresi Dinle (Kabe İmamının Sesinden)Amme Suresi Dinle, Amme Suresi Mp3, Amme Suresi Türkçe Meali, Amme Suresi Latin Harflerle Okunuşu, Kabe İmamı'nı sesinden Amme Suresi vb. aramaların cevabını sitemizde bulabilirsiniz.(1) Amme yetesaelune
(2) aninnebeil aziymi
(3) elleziy hüm fiyhi muhtelifun
(4) kellâ seya’lemune
(5) sümme kellâ seya’lemun
(6) elem nec’alil’arda mihaden
(7) velcibale evtaden
(8) ve haleknaküm ezvacen
(9) ve cealna nevmeküm sübaten
(10) ve cealnelleyle libasen
(11) ve cealnennehare measa
(12) ve beneyna fevkaküm seb’an sidaden
(13) ve cealna siracen vehhaca
(14) ve enzelna minelmu’sirati mâen seccaca
(15) linuhrice bihî habben ve nebaten
(16) ve cennatin elfafa
(17) inne yevmel fasli kâne miykaten
(18) yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca
(19) ve fütihatis semâü fekânet ebvaba
(20) ve süyyiretil cibalü fekanet seraba
(21) inne cehenneme kanet mirsaden
(22) littagiyne meaba
(23) lâbisiyne fiyha ahkaba
(24) lâyezûkûne fiyha berden ve lâ seraben
(25) illâ hamiymen ve gassaka
(26) cezâen vifaka
(27) innehüm kânu lâ yercûne hisaben
(28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba
(29) ve külle sey’in ahsaynahü kitaba
(30) fezûku felen nezideküm illâ azaba
(31) inne lilmüttekiyne mefaza
(32) hadâika ve a’naben
(33) ve kevâibe etraben
(34) ve ke’sen dihaka
(35) lâ yesmeune fiyha lagven ve lâ kizzaba
(36) cezâen min rabbike atâen hisaba
(37) rabbis semâvâti vel’ardi ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba
(38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba
(39) zalikel yevmülhakku femen sâettehaze ilâ rabbihî meâbâ
(40) inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.0 yorum:

Yorum Gönder

 
Anasayfa | Kur'an-dinle-oku-meali © 2014